Menu Title
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
acf

News: Endenburg B.V.

Na zorgvuldige en grondige overwegingen heb ik besloten om de koers van Endenburg BV te wijzigen.
Door marktglobalisering en toestroom van kapitaal in onze industrietak, is het landschap waarin bedrijven opereren aanzienlijk veranderd. Bedrijven positioneren zichzelf als lokale spelers met korte communicatielijnen naar hun klantenkring of zij opereren op grote en internationale schaal, zoals ik het zie.
Endenburg is 5 generaties in onze familie geweest en zeer succesvol binnen haar werkterrein. Zij is echter te groot geworden om een lokale speler te blijven, maar op hetzelfde moment te klein om een internationale speler te worden.
Om de voorspoed van de business en de toekomst van onze medewerkers te garanderen, heb ik besloten om aan te sluiten bij andere spelers, waarbij de Endenburg activiteiten tot hun recht kunnen komen en een verdere ontwikkeling mogelijk is.
Voor  onze klanten in de maritieme, offshore en heavylift tak hebben we de juiste partner gevonden in Lankhorst Ropes, onderdeel van WireCo Worldgroup. Een financieel sterke groep met meerdere productiefaciliteiten en specifieke inhouse expertise, waarbij een deel van het Endenburg team en klantenkring hun marktpositie verder zal versterken.
Voor onze klanten in de industrie is er nog niets gewijzigd, zij zullen de dienstverlening van het Endenburg team behouden. Echter, ik verwacht u op korte termijn te kunnen informeren inzake de strategische keuze die wij zullen maken ten aanzien van deze activiteiten.
Ik wil u danken voor uw loyaliteit in de afgelopen decennia en hoop op voortzetting daarvan gedurende de komende decennia.
Hoogachtend,

Marcel van der Molen
Endenburg BV